top of page

Løst opgaver for:


Sundhed.dk

Loomis

COWI

Ørsted (DONG)

Clipper Group

Rockwool

MT Højgaard

Danish Institut for Human Rights

Omada

Leanakademiet

Mannaz

Røde Kors Asylafdelingen

Kingston Consulting

Oticon, William Demant

GANHRI, Geneve

APF, Australien

Accigo, Sverige

DSB

Moderniseringsstyrelsen

EUs miljøagentur

m.fl.

bottom of page